Blok zajęć reintegracji społecznej

Blok zajęć reintegracji społecznej

W każdy poniedziałek, uczestnicy Centrum Integracji Społecznej spotykają się na zajęciach ze specjalistami tj. psychologiem, doradcą zawodowym, pracownikiem socjalnym. Uczestniczą również w zajęciach z przedsiębiorczości. Specjaliści mają za zadanie zmienić postawę bierności, pobudzić chęć zmiany oraz wzbudzić chęć rozwoju i pracy nad sobą. Uczą przedsiębiorczości, kreatywnego myślenia oraz pokazują jak wejść na nowo do społeczeństwa.
10988087_637048683063415_579740156321210982_n 11377294_642428145858802_279882418020945851_n