Kontakt

Centrum Integracji Społecznej w Suwałkach

Adres korespondencyjny
ul. Korczaka 4/39
16 – 400 Suwałki

Adres siedziby
ul. Szkolna 7
16 – 400 Suwałki

Kontakt telefoniczny
kom. 519 477 450

Mail
sdrws@cis.suwalki.pl

Dyrektor centrumEwa Katarzyna Kotowska