Strona główna

Centrum Integracji Społecznej w Suwałkach jednostka prowadzona przez Stowarzyszenie dla Rozwoju w Suwałkach zajmująca się reintegracją społeczno-zawodową osób długotrwale bezrobotnych, wykluczonych społecznie lub zagrożonych takim wykluczeniem. Uczestnicy programu uzyskują pomoc w pozyskiwaniu na nowo umiejętności świadczenia usług na rynku pracy. Uczestniczą w zajęciach z psychologiem i doradcą zawodowym co pozwala na lepsze zaadoptowanie się na nowo w społeczeństwie.

Centrum Integracji Społecznej w Suwałkach ponadto nawiązuje współpracę z przedsiębiorstwami niwelując stereotypy osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych takim wykluczeniem poprzez kojarzenie pracowników z pracodawcą. Pracodawcy mają szansę na pozyskanie i wyszkolenie pod własne potrzeby pracownika nie ponosząc kosztów związanych z nawiązaniem stosunku pracy.

Uczesnicy CISu mają także możliwość na stałe zatrudnienie po mijającym okresie integracji zawodowej u potencjalnego pracodawcy.

Centrum ponadto zapewnia dla uczestników ubezpieczenie, świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla osób bezrobotnych oraz pomoc w zdobyciu nowych kwalifikacji zawodowych.